Könyvelés XVII. ker. Kozma Mariann EV

Számviteli szabályzat

A Számviteli Törvény a vállalkozások részére kötelezővé tette a Számviteli szabályzatok elkészítését, amelyeknek meglétét és szabályosságát az Adóhatóság ellenőrzései során vizsgálja.

A törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján ki kell alakítani és írásba kell foglalni a gazdálkodó adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő - a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó - számviteli politikát.

A számviteli politika keretében írásban rögzíteni kell - többek között - azokat a gazdálkodóra jellemző szabályokat, előírásokat, módszereket, amelyekkel meghatározza, hogy mit tekint a számviteli elszámolás, az értékelés szempontjából lényegesnek, jelentősnek, nem lényegesnek, nem jelentősnek, továbbá meghatározza azt, hogy a törvényben biztosított választási, minősítési lehetőségek közül melyeket, milyen feltételek fennállása esetén alkalmaz, az alkalmazott gyakorlatot milyen okok miatt kell megváltoztatni.

A kötelezően elkészítendő számviteli szabályzatok: a) Számviteli politika b) Számlarend és bizonylati szabályzat c) Pénzkezelési szabályzat d) Értékelési szabályzat e) Leltározási szabályzat f) Selejtezési szabályzat g) Önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat*
* e kötelezettség alól mentesül az egyszerűsített éves beszámolót készítő gazdálkodó, továbbá a következő bekezdésben meghatározott értékhatárt el nem érő gazdálkodó.

Értékhatár: Amennyiben az értékesítésnek az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével csökkentett nettó árbevétele valamely üzleti évben az egymilliárd forintot vagy a költségnemek szerinti költségek együttes összege az ötszázmillió forintot meghaladja, az ezt követő évtől kezdődően a saját előállítású termékek, a végzett szolgáltatások 51. § szerinti önköltségét az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat szerinti utókalkuláció módszerével kell megállapítani. Ezen kötelezettsége alól a vállalkozó a későbbiek során - a feltételek ismételt teljesülése esetén - sem mentesül.

Az újonnan alakuló társas vállalkozó a számviteli szabályzatokat a megalakulás időpontjától számított 90 napon belül köteles elkészíteni. Törvénymódosítás esetén a változásokat annak hatálybalépését követő 90 napon belül kell a számviteli politikán keresztülvezetni. A számviteli szabályzatok elkészítéséért, módosításáért a gazdálkodó képviseletére jogosult személy felelős. A BÜNTETÉS MÉRTÉKE, ha nem állnak rendelkezésre a számviteli szabályzatok:

Pénzkezelési szabályzat hiánya: 500 000 Ft büntetés! Addig büntet az APEH, ameddig el nem készül!
A többi kötelezően elkészítendő számviteli szabályzat hiánya darabonként "csak" 200 000 Ft. Természetesen ezen számviteli szabályzatok hiányára is vonatkozik a büntetés duplikálása mindaddig, ameddig nincsen a gazdasági társaságnak elkészítve!!!
Az APEH a gazdasági társaság vezetőjét bünteti, az ő felelőssége elkészíttetni a
számviteli szabályzatokat és nem a könyvelő feladata, mint azt sok vállalkozó gondolja. Könyvelő irodánk vállalja kötelezően elkészítendő számviteli szabályzatainak összeállítását!

A kötelezőszámviteli szabályzatok megléte 1.700.000,- Ft büntetéstől menti meg cégét! Számviteli szabályzat
Frissítve: 2011. február 20.