Könyvelés XVII. ker. Kozma Mariann EV

Egyéni vállalkozás indítása

2010. január 1. óta az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyeket kizárólag elektronikusan intézhetjük. Többek között az egyéni vállalkozás bejelentése is így történik.

Az egyéni vállalkozásról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény, és az ehhez kapcsolódó rendeletek szerint 2010.01.01-től az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelését, megszüntetését, ill. a változások bejelentését kizárólag elektronikus úton, az erre szolgáló elektronikus nyomtatványok igénybevételével, az ügyfélkapun keresztül lehet kezdeményezni.

Egyéni vállalkozás indítása:

1.    Az elektronikus ügyintézés során nincs szükség különböző dokumentumok, igazolások (pl. képesítést igazoló bizonyítvány, erkölcsi bizonyítvány) bemutatására. Az ügyfeleknek csupán nyilatkozniuk kell bizonyos kérdésekről, az ellenőrzés utólag történik.

2.    Az elektronikus nyomtatvány kitöltése után az egyéni vállalkozót (e-mailben) Igazolással értesítik a nyilvántartásba vételéről. Ez tartalmazza az eljáró hatóság megnevezését, az ügy számát, a bejelentés napját, az egyéni vállalkozó személyazonosító adatait, székhelyét, telephelyét, fióktelepét, főtevékenységének és egyéb tevékenységeinek a szakmakód szerinti megjelölését, adószámát, statisztikai számjelét és nyilvántartási számát. A bejelentés legfeljebb néhány napot vesz igénybe.

3.    Az egyéni vállalkozó csak ezen Igazolás birtokában kezdheti meg tevékenységét. Az egyéni vállalkozó gazdasági tevékenysége során neve mellett minden esetben köteles feltüntetni az "egyéni vállalkozó" megjelölést vagy ev. rövidítést és a nyilvántartási számát.

4.    A vállalkozói igazolvány kiváltása a tevékenység megkezdésének és folytatásának nem kötelező feltétele; ezért januártól csak az ügyfél külön kérésére, az illeték megfizetése után állítják ki a dokumentumot. Illetéke alapesetben 10.000, adatváltozás alkalmával 3.000, pótlás esetén pedig 5.000 forint.
A január 1. előtt kiadott vállalkozói igazolványok a bennük foglalt adatok megváltozásáig, ill. visszavonásukig továbbra is érvényesek maradnak.

A vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentésekor problémát okozhat a tevékenységi kör kiválasztása. A tevékenységek besorolása ugyanis - amelyhez korábban a személyes ügyintézés során segítséget nyújtottak az okmányirodákban - sokszor nem egyértelmű. A vállalkozók többsége ezért önállóan ki sem tudja tölteni a nyomtatványt.

A vállalkozók tevékenységük megszűntetését is csak elektronikusan intézhetik. Az elektronikus nyomtatványok kizárólag az egyéni vállalkozó saját ügyfélkapuján keresztül küldhetőek az adóhatósághoz, a könyvelői ügyfélkapu erre nem alkalmas.

Frissítve: 2011. február 20.