Könyvelés XVII. ker. Kozma Mariann EV

Beszámoló

Beszámoló - A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 154. §-a értelmében minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozó (ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is) köteles az éves beszámolóját letétbe helyezni a Cégbíróságon és közzétenni, tartalma nyilvános. Az éves beszámoló egy olyan számviteli összeállítás, amely bemutatja az érdekelt felek (tulajdonosok, befektetők, hitelezők) számára egy vállalkozás vagyoni helyzetét és eredményességét egy adott üzleti év lezárultával. A magyar számviteli törvény szerint az éves beszámoló tartalma:

Az üzleti jelentés nem része az éves beszámolónak, de elkészítését szintén a számviteli törvény szabályozza. Beszámoló benyújtása: Beszámoló benyújtása csak elektronikusan! --> A számviteli törvény szerinti beszámolót 2009. május 1. napjától kezdődően csak elektronikus úton, a kormányzati portál útján lehet a céginformációs szolgálat részére megküldeni. A törvényben foglaltak kizárják annak a lehetőségét, hogy papír alapú beszámoló képi formátummá történő átalakításával jöjjön létre az elektronikus okirat. A cég akkor tesz eleget a beszámoló közzétételre történő benyújtási kötelezettségének, ha az elektronikus űrlapot kitölti, melynek része a mérleg és az eredménykimutatás, és ehhez csatolja

Közzétételre benyújtandó beszámolók a következők: éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló, összevont (konszolidált) éves beszámoló. A beszámoló beküldési határidők az alábbiak szerint alakulnak: éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló esetén az adott üzleti év mérleg-fordulónapjától számított 150 napon belül, éves konszolidált beszámoló esetén az üzleti év mérleg-fordulónapjától számított 180 napon belül kell a beszámolókat közzétételre megküldeni. Nem kell azonban benyújtani az alapítványok, sportegyesületek, társasházak, vadász-, vízügyi-, egyéb társaságok, egyesületek, pártok, ügyvédi irodák, egyéni vállalkozók, egyházak és szakszervezetek pénzügyi beszámolóit, mivel ezek bejegyzésére nem a Cégbíróságnak van hatásköre. A non-profit szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját nem kell ugyan elküldeni a céginformációs szolgálat részére, de nyilvánossá kell tenni, pl: helyi lapokban, vagy a szerevezet honlapján. A számviteli beszámoló benyújtása elmulasztásának jogkövetkezménye: 2010-ben már valamennyi beszámoló benyújtást mulasztó cég esetén alkalmazza az APEH az adószám felfüggesztés szankcióját, ideértve a naptári év szerint működő cégeket is. Beszámoló elmulasztásának jogkövetkezménye: • A felszólító levélben előírt határidő eredménytelen elteltét követően az állami adóhatóság határozatban kezdeményezi az adózó adószámának 60 napos – határozott idejű – felfüggesztését. A felfüggesztés elrendeléséről szóló döntés ellen fellebbezésnek nincs helye. • Amennyiben a felfüggesztés ideje alatt sem teljesíti az adózó beszámoló közzétételi kötelezettségét, az állami adóhatóság elektronikus úton kezdeményezi a cég megszüntetését a cégbíróságnál.

Frissítve: 2011. február 20.